BioHof an der HohenWand

Genetic IQ Border Collies

Genetic IQ I... Wurf 2019


Genetic IQ Welpen

Geniq ( ISDS wurf)

Geniq ( ISDS wurf)

Elterm Cwmberwyn Moss & Geniq Jill

Geworfen: 25.1.2018

Genetic IQ H

Genetic IQ H

Eltern Umy Jena of Magic Borders x Kemi Mike

Geworfen 23.10.2017

Genetic IQ G

Genetic IQ G

Eltern Genetic IQ Beat x Wisp

Geworfen am 20.4.2015

Genetic IQ F...

Genetic IQ F...

Eltern U my Jena of Magic Borders x Kemi Dean

Geworfen am 16.3.2015

Genetic IQ E...

Genetic IQ E...

Eltern U my Jena of Magic Borders X Tweed

Geworfen am 29.7.2013

Genetic IQ D...

Genetic IQ D...

Eltern Olympia of Magic Borders x Akersborg Sid

Geworfen am 25.3.2010

Genetic IQ C

Genetic IQ C

Eltern Olympia of Magic Borders x Akersborg Sid

Geworfen am 26.3.2012

Genetic IQ B...

Genetic IQ B...

Eltern Olympia of Magic Borders X Kemi Mirk

Geworfen am 23.3.2011

Genetic IQ A..

Genetic IQ A..

Eltern Olympia of Magic Borders x Akersborg Sid

Geworfen am: 20.2.2010